Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2020 m. Rugsėjo mėn. 8 d.
Lietuvių  ⁄ Anglų
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Kvalifikacijos tobulinimas

Jonavos suaugusiųjų švietimo centro Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas įsteigtas 2000 m. sausio mėn. 04 dieną Eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo metų (protokolo Nr. 4).
Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialo steigėjais lygiomis dalimis yra AB „Achema“, AB „Achema“ profesinės sąjungos ir Jonavos rajono savivaldybė.

Filialo vizija
Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas atviras kaitai, sudarantis galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas, gebantis priimti sprendimus, analizuoti ir vertinti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.

Filialo misija
Sudaryti realias galimybes visiems Jonavos rajono ugdymo įstaigų darbuotojams tobulinti profesinę kvalifikaciją, skatinti savišvietą, stiprinti projektinį komandinį darbą, kuriant mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Filialo tikslai
1. Skatinti poreikį nuolat tobulėti mokantis, analizuojant savąją ir aplinkinę darbo patirtį, kritiškai įvertinant ir priimant naujoves.
2. Tirti ir prognozuoti rajono švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo ir saviugdos poreikius ugdymo institucijų kaitai, veiklos kokybei.
3. Bendradarbiauti su rajono metodinių būrelių tarybomis planuojant ir organizuojant metodinę veiklą, vykdant pedagogų gerosios patirties sklaidą. Siekti, kad filialas taptų metodinės veiklos centru rajone.
4. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo institucijomis.
5. Reaguoti į švietimo darbuotojų lūkesčius, skatinti juos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programų ruošimo konkursuose.

Uždaviniai
1. Sudaryti kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviams optimalias, saugias mokymo(si) sąlygas, diegti nuotolinį švietimą ir mokymą(si).
2. Padėti ir paremti švietimo darbuotojų profesinės veiklos kompetencijų tobulinimo iniciatyvas, rengiant asmenybių, darbo kolektyvų, neformalių grupių inicijuotus projektus, programas, organizuojant jų vykdymą.
3. Teikti kvalifikuotų, kompetentingų, tobulėjimą ir pažangą skatinančių programų, projektų, atitinkančių valstybės švietimo politiką ir klientų individualius poreikius, vykdymo paslaugas.
4. Surasti kvalifikuotus, profesionalius, modernius lektorius, pritraukti į veiklą praktikus, sudarant jiems galimybę kartu tobulinti ir lektoriaus gebėjimus.
5. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų konkursuose.
6. Tobulinti filialo darbuotojų profesinę kompetenciją.
7. Nuolat ieškoti intelektualinių, finansinių ir materialinių resursų filialo veiklos aprūpinimui ir tobulinimui.
8. Skleisti informaciją apie ugdymo įstaigose vykdomus projektus.

Prioritetai
1. Sukurti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.
2. Kaupti, apdoroti ir teikti informaciją apie rajono švietimo sistemos darbuotojų profesinės kompetencijos būklę bei jos kaitą, filialo veiklą.
3. Siekti bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis, kuris būtų grindžiamas geranoriška pagalba vienų kitiems.

Filialo darbo laikas:
I-V – 8.00 val. - 16.45 val.
Pietų pertrauka – 12.00 val. - 12.45 val.

Naujienos
Aktyvumas – mano gyvenimo garantas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas”. 2019-10-11 Plačiau
Turiningas senjorų gyvenimas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą „Turiningas senjorų gyvenimas”. 2019-10-11 Plačiau
Apklausa
Kur pageidaujate tobulinti kvalifikaciją?
 rajono švietimo centre
 UPC
 kitur
Balsuoti
Rezultatai...
Dizainas:
Apie mus Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Administracinė informacija Teisinė informacija Paslaugos TAU Kvalifikacijos tobulinimas
Programavimas:
Visos teisės saugomos © Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
BT-Group : Svetainių kūrimas